Çevre Bilgi Sistemi

ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ  

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ
TABS İzleme ve Kontrol Modülü
SEVESO Bildirim Sistemi
Kimyasal Madde Envanter Bilgi Sistemi (KEBS)
Ozon Tabakasını İncelten Gazların Kontrolü (OTİM)
PCB Envanter Sistemi
Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT)
Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
Ömrünü Tamamlamış Araç Bilgi Sistemİ


AMBALAJ ATIKLARI BEYAN SİSTEMİ