GÜLSER KAYA

 


Gülser Kaya

Çevre Mühendisi

Çevre Görevlisi

     
EĞİTİM    
  Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği  
  Yüksek lisans : Kocaeli Üniversitesi-İşletme Yönetimi Organizasyonu İşletme Politikası  
     

SERTİFİKALAR VE

EĞİTİMLER

   
 
 • II.OSB Çevre Zirvesi Katılım Belgesi (24-25 Şubat2011)
 •  İTÜ Çevre Mühendisliği Teşekkür Belgesi (14 Ocak2011)
 •  III. OSB Enerji Zirvesi Katılım Belgesi (30-31 Ekim2009)
 •   Gebze   Organize   Sanayi   Bölgesi   EFQM   Mükemmellikte  Yetkinlik Çalışması Teşekkür Belgesi(2009)
 •    OSB Üst Kuruluşu “Kümelenme ve İnovasyon” konulu OSB Yöneticileri Eğitimi Katılım Belgesi (31 Ekim-1 Kasım 2008),
 •    İSG Genel Bilgilendirme Eğitimi Katılım Sertifikası (23 Ekim 2008)
 •   Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi VII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Katılım Belgesi (24-27 Ekim2007)
 •          İlkyardımcısı Sertifikası (13 Haziran2006)
 •          OSB Üst Kuruluşu OSB Yöneticileri Eğitimi Katılım Belgesi (29-30 Nisan2006)
 •          OSB Üst Kuruluşu OSB Yöneticileri Eğitimi Teşekkür Belgesi (29-30 Nisan2006)
 •          OSB Üst Kuruluşu OSB Yöneticileri Eğitimi Katılım Belgesi (17-18 Kasım2005)
 •    Kocaeli Sanayi Odası “Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılması Ekibi”ne Katkıdan Dolayı verilen Teşekkür Belgesi (10 Aralık 2003)
 •  Kocaeli Sanayi Odası “Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılması Ekibi”ne Katkıdan Dolayı verilen Teşekkür Belgesi (20 Kasım2002)
 •    Kocaeli Sanayi Odası “Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılması Ekibi”ne Katkıdan Dolayı verilen Teşekkür Belgesi (19 Aralık 2001)
 •        TSE Haccp Eğitimi Katılım Belgesi (27-29 Haziran2011)
 •      IV. Çevre Şurası Katılım Belgesi (06-08 Kasım2000)
 •      Doğru Güzel Etkileyici Türkçe ve İnsan İlişkileri Semineri Katılım Belgesi (20-21 Kasım1999)
 •      Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Semineri Katılım Belgesi (8-9 Ekim 1998)
 •       Kocaeli  Sanayi  Odası  “Atık  Borsası”  Komitesine  katılım  nedeniyle  Teşekkür Belgesi (05 Haziran1998)
 •      Kocaeli Sanayi Odası “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Çevre Jürisi” Teşekkür Belgesi(1998)
 •       Çevre Mühendisleri Odası II. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Teşekkür Belgesi (4-5 Aralık1997)
 •     TSE “Kalite Güvencesi ve Yönetimi” Katılım Belgesi (21-24 Ocak1997)
 •       TSE “TS-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri ” Katılım Belgesi (11-13 Mart  1997)
 •       Kocaeli Sanayi Odası “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Jürisi” Teşekkür Belgesi (1997)
 •       Kocaeli Sanayi Odası “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Teknik Değerlendirme Jürisi” Teşekkür Belgesi(1996)
 •       Kocaeli Valiliği Çevre Kirliliği Önleme Çalışmaları Takdir Belgesi (30.12.1995)
 •      Kocaeli Sanayi Odası “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Jürisi” Teşekkür Belgesi (1995)
 •      Kocaeli Valiliği Çevre Kirliliği Önleme Çalışmaları Takdir Belgesi(30.12.1994)
 •      II. Çevre Şurası Katılma Belgesi (28 Şubat-2 Mart1994)
 •      TÜBİTAK “Hava Kirliliği” Eğitimi Katılım Belgesi (4-8 Ekim1993)
 •      Kocaeli Valiliği “Yeni Çevre Organizasyonu ve Çevre Gönüllüleri” Projesi Onur Belgesi
 •       Kimya Mühendisleri Odası “Atıksu Arıtma İşletmeciliği Okulu’na” Katılım Belgesi (7-11 Aralık 1992)
 •      Özel İnkur İngilizce Kursu Kurs Bitirme Belgesi(1991-1992)
 •        Çevre Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Çevre ve Sanayi” Konulu Seminer Katılım Belgesi
 •    Boğaziçi Üniversitesi “Çevresel Etki Değerlendirmesi Kursu” KatılımBelgesi
 •    İstanbul Bilim Merkezi Bilim Taşı Onur Belgesi
 •   Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı “Hayat Mahalleleri”ne Verilen Destek için Teşekkür Belgesi
 •   İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel İlköğretim Okuluna Bilgilendirme ve Verilen Destek için TeşekkürBelgesi
 •     Kocaeli Sanayi Odası ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Sanayi ve Çevre Ofisinin düzenlediği “APELL” Bölgesel Düzeyde Acil Durumlar için Hazırlıklı Olma Uygulamalı Seminerine Katılım Sertifikası
 •   Çevre Görevlisi Belgesi 07.01.2016-07.01.2020
 
 İŞ HAYATI    
 
 •          Atık Yönetimi  Arıtma San ve Tic. Ltd. ŞtiGenelMüdür     : 2011Kasım
 •          Gebze Organize Sanayi Bölgesi Bölge Bulunduğu Görevler:                                                                        Teknik Bölge MüdürYardımcısı          :2008-2011

 ÇevreMüdürü                    :1999-2008

 

ÇevreMühendisi                             :1989-1999

 

 

 •          Sistem Yapı İnş. ve Tic.A.Ş.           Teklif Mühendisi: 1988-1989 Eylül

 

 •          FosterWheeler firması ProjeMühendisi                 :1987-1988
 
 PROJELER    
 
 •          Kocaeli ValiliğiTÜV DenetimProjesi,
 •     Kocaeli Valiliği Yeni Çevre Organizasyonu ve Çevre Gönüllüleri Projesi,
 •     Kocaeli Sanayi Odası Atık Borsası,
 •     Kocaeli Sanayi Odası Apell Projesi,  
 •     Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ve Jüri Üyeliği, (1995 yılından bu güne kadar devam etmektedir.)
 •     Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Çalışmaları,
 •     Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığı   nezdinde   İşyeri  Açma  ve  Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinde OSB’lerin Yeri Çalışmaları,
 •     OSB, Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası Adına Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Yapılan Çalışmalar
 •     OSBÜK kuruluşu nezdinde çevre komitesi faaliyetlerine katkı ve katılım
 •     Çevre OSB’ler ile çevre komitesi faaliyetlerinin yürütülmesi
 •     OSB’lere gönüllü olarak verilen çevre desteği
 •     GYTE, TÜBİTAK, İTÜ, Kocaeli Üniversitesi ile GOSB genelinde yürütülen çevre projeleri
 •     OSB çevre yönetim sistemi çalışmaları
 •     GOSB Çevre Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları
 •     ABET
 •     Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark kurulum çalışmaları
 •     Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Yönetim Binası, Hightech ve Üretim Bina İnşaatları
 •     Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim ve Sosyal Tesis Bina İnşaatı
 •     Gebze Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Bölgesi Altyapı Proje Çalışmaları ile İhale Süreci Yönetimi veİnşaatı
 •     Gebze Organize Sanayi Bölgesi (Tembelova) Bölgesi Altyapı Proje ile İhale Süreci ile İnşaatı
 •      Gebze Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi İhale ve İnşaat Süreci
 •       Kocaeli Valiliği eşgüdümünde OSB tarafında Mutlukent ve Şekerpınar Atık Su Arıtma Tesisleri Vidanjör ile atık su taşınması ve arıtılması projeleri