09 Mart 2023 Perşembe
Resmî Gazete
Sayı : 32127 (1. Mükerrer)
KARAR, KHK
Cumhurbaşkanı Kararı
TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMI FİNANSMAN ANLAŞMASINA 4 NO’LU DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞİK NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6911)
EKLER
Kararı PDF olarak indirmek için tıklayınız
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.