RG sayı Yeni Mevzuat adı Mevzuat türü
3073706/04/2019 YENİ ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİYönetmelik
3060827/11/2018 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİRLERİNİN, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 382)Karar, KHK
PERİYODİK KONTROL TEMEL EĞİTİMİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA DUYURUBakanlık Duyuruları
14 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSUBakanlık Duyuruları
1394301/09/19711475 SAYILI İŞ KANUNU (Kıdem Tazminatı İlgili Maddeleri)Kanun
1394301/09/19711475 SAYILI İŞ KANUNU(Kıdem Tazminatının Yıllık Tavan Miktarı)Mülga Mevzuat
2297601/05/19971475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜKTüzük
133710/09/1921151 SAYILI EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUNKanun
148906/05/19301593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (İlgili Maddeleri)Kanun
16 MAYIS 2020 TARİHİNDE YAPILACAK 2020-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSUBakanlık Duyuruları
16 MAYIS 2020 TARİHLİ 2020-İSG 1 SINAV TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDABakanlık Duyuruları
2919029/11/2014167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNKanun
167 SAYILI İNŞAATİŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARARKarar, KHK
2926209/02/2015176 SAYILI MADEN İŞ YERLERİNDE GÜVENLİK ve SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLAMASI HAKKINDA KARARKarar, KHK
2920312/12/2014176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNKanun
1459111/07/19731774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNUKanun
18 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019-İSG SINAV SONUÇLARI HAKKINDA DUYURUBakanlık Duyuruları
1070006/01/1961193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU (İlgili Maddeleri)Kanun
1070209/01/1961195 SAYILI BASIN-İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUNKanun
2438426/04/20012001/2227 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNDE SAYILAN BAZI TESİSLERİN KAYITLARINI BİLGİSAYARDA TUTMALARI VE BİLGİSAYAR TERMİNALLERİNİ GENEL KOLLUK KUVVETLERİNİN BİLGİSAYAR TERMİNALLERİNE BAĞLAMALARINA İLİŞKİN KARARKarar, KHK
2488422/09/20022002/4720 BÖLGESEL İSTATİSTİK BİRİMLERKarar, KHK
212819/06/19322004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU (İlgili Maddeleri)Kanun
2540719/03/20042004/6976 İŞVERENLERİN ELLİ VEYA DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRDIKLARI İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRMALARI GEREKEN ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE 3713 SAYILI KANUNUN EK 1.MADDESİNİN (B) FIKRASI KAPSAMINDAKİ TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARMülga Mevzuat
2716207/03/20092009/14698 GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARMülga Mevzuat
2752619/03/20102010/236 GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARMülga Mevzuat
2787010/03/20112011/1474 GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARMülga Mevzuat
2823213/03/20122012/2878 GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN AYARLANMASI HAKKINDA KARARMülga Mevzuat
2869027/06/20132013/4872 1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 1978 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZ HAKKINDA KARARAndlaşma
2878908/10/20132013/5356 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARARAndlaşma
2929817/03/20152015/7391 GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARMülga Mevzuat
2949204/10/20152015/8111 GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARMülga Mevzuat
2016/7 GEZİCİ İSG HİZMETLERİ GENELGESİGenelge
2965516/03/20162016/8589 GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARALANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARARMülga Mevzuat
2082508/09/20162016/9154 GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA YAZ SAATİ UYGULANMASI HAKKINDA KARARKarar, KHK
3033820/02/20182018 ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE YILI (2018/3)Genelge
2020 YILI BİREYSEL İSG SERTİFİKA ÜCRETİ VE UYGULAMALARI DUYURUSUBakanlık Duyuruları
3120231/07/202022/05/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/08/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2811)Karar, KHK
3123404/09/202022/05/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/09/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2930) Karar, KHK
3117130/06/202022/05/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN BİR AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2707) Karar, KHK
3128727/10/2020 YENİ22/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/11/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3135)Karar, KHK
1728419/03/19812429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNKanun
1747329/09/19812527 SAYILI TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUNKanun
1763516/03/19822634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (İlgili Maddeleri)Kanun
1804007/05/19832821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU (İlgili Maddeleri)Mülga Mevzuat
1819518/10/1983 YENİ2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU(ilgili maddeler)Kanun
1859201/12/19843082 SAYILI KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUNKanun
1863918/01/19853146 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İlgili Maddeleri)(RG:24.7.2003 tarihli 4947)Kanun
1878515/06/1985 YENİ3213 SAYILI MADEN KANUNUKanun
321815/06/19853218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU (İlgili Maddeleri)Kanun
2716712/03/20093218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 1)Tebliğ
2765629/07/20103218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 2)Tebliğ
1913919/06/19863308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUKanun
2084312/04/19913713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU (İlgili Maddeleri)Kanun
5421/01/1924394 SAYILI HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN (1)Mülga Mevzuat
2212427/11/19944046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN (İlgili Maddeleri)(RG:21.7.2005 tarihli 5398 s. Kanun )Kanun
2282926/11/19964207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN(RG:19.1.2008 tarihli 5727 s. Kanun )Kanun
3132202/12/2020 YENİ4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN UYGULANMA SÜRESİNİN 31/12/2022 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3247)Karar, KHK
3132202/12/2020 YENİ4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 19 UNCU VE GEÇİCİ 21 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN BAZI TARİHLERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3248)Karar, KHK
3132202/12/2020 YENİ4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 26 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN ÜÇ AYLIK SÜRENİN ALTI AYA VE 31/12/2020 TARİHİNİN 30/6/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3246)Karar, KHK
2751811/03/20104447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE, KISA ÇALIŞMA SÜRESİNİN ALTI AY UZATILMASI HAKKINDA KARARKarar, KHK
2405521/05/20004447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO 1)Tebliğ
2409429/06/20004447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO 2)Tebliğ
2465630/01/20024447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO 3)Tebliğ
2477030/05/20024447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 4)Tebliğ
2504006/03/20034817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNKanun
2513410/06/2003 YENİ4857 SAYILI İŞ KANUNUKanun
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)Bakanlık Duyuruları
2556526/08/20044857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 65 İNCİ MADDESİNE GÖRE UYGULANACAK KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞTebliğ
3135030/12/2020 YENİ4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/1/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3344)Karar, KHK
3141809/03/2021 YENİ4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/3/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3592)Karar, KHK
3147030/04/2021 YENİ4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/5/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 30/6/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3930)Karar, KHK
2514117/06/20034875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNUKanun
2515905/07/20034904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) Kanun
2695906/08/20084904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
2550426/06/20045188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNKanun
2564213/11/20045252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMAŞEKLİ HAKKINDA KANUNKanun
723517/06/19495434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (İlgili Maddeleri)Kanun
2701128/09/20085510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) VE (B) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINATABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLARINADAİR TEBLİĞTebliğ
2620016/06/2006 YENİ5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLGİLİ MADDELERİKanun
814020/06/19525953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUNKanun
865208/03/19546301 SAYILI ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNUKanun
6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARIBakanlık Duyuruları
2833930/06/20126331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUKanun
6331/ GEÇİCİ MADDE 6 T.C. SAYIŞTAY TEMYİZ KURUL KARARI Karar, KHK
6331/MADDE 10 T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Karar, KHK
6331/MADDE 30 T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE Karar, KHK
6331/MADDE 37 T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Karar, KHK
6331/MADDE 37 T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Karar, KHK
6331/MADDE 37 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Karar, KHK
6331/MADDE 4 T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Karar, KHK
6331/MADDE 4 T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Karar, KHK
6331/MADDE 4 T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Karar, KHK
6331/MADDE 4 T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Karar, KHK
6331/MADDE 5 T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİKarar, KHK
6331/MADDE 5 T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİKarar, KHK
6331/MADDE 5 T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Karar, KHK
6331/MADDE 6 T.C. SAYIŞTAY TEMYİZ KURUL KARARI Karar, KHK
6331/MADDE 8 T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE Karar, KHK
6331/MADDE 9 T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE Karar, KHK
1205623/07/1965657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (İlgili Maddeleri)Kanun
2873107/08/2013657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞTebliğ
26002/01/1926697 SAYILI GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUNKanun
7 KASIM 2020'DE YAPILACAK İSG PROFESYONELİ SINAVI HAKKINDABakanlık Duyuruları
993113/06/19587126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUKanun
1258629/04/1967854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUKanun
3051116/08/2018ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 356)Karar, KHK
3149125/05/2021 YENİAFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2615228/04/2006AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜKTüzük
2549416/06/2004AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
2855308/02/2013AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2724431/05/2009AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞMülga Mevzuat
2875403/09/2013AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
3146121/04/2021 YENİAİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ KURULMASI İLE KAMU PERSONEL İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (KARARNAME NUMARASI: 73)Karar, KHK
2963626/02/2016ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmelik
ALT İŞVERENLERİN BORÇLARI (2010/71)Genelge
2701027/09/2008 YENİALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİYönetmelik
2988208/11/2016ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2886831/12/2013ANAYASA MAHKEMESİNİN 3/4/2013 TARİHLİ VE E: 2012/97.K:2013/51 SAYILI KARARIKarar, KHK
2705818/11/2008ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
2939624/06/2015ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
3041104/05/2018ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİYönetmelik
2941715/07/2015ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)Tebliğ
3127616/10/2020ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2960627/01/2016ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
2733601/09/2009ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ(SGM: 2009/13)Mülga Mevzuat
02/11/2020 YENİASBEST SÖKÜM UZMANLIĞI EĞİTİM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME Bakanlık Duyuruları
2869229/06/2013ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞTebliğ
2532826/12/2003ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2853925/01/2013ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİKÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
3135030/12/2020 YENİASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARITebliğ
3099127/12/2019ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARITebliğ
3063827/12/2018ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI (2018/1)Tebliğ
2709630/12/2008ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 2008/1Mülga Mevzuat
2744931/12/2009ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 2009/1Tebliğ
2780231/12/2010ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 2010/1Tebliğ
2815830/12/2011ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 2011/1Tebliğ
2851229/12/2012ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 2012/1Tebliğ
2886831/12/2013ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 2013/1Tebliğ
2922231/12/2014ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 2014/1Karar, KHK
2957931/12/2015ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI 2015/1Karar, KHK
2554001/08/2004ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİYönetmelik
2873716/08/2013ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
1473810/12/1973ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT EMNİYETİ İÇİN GEREKLİ MADDELER İMAL OLUNAN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA TÜZÜKMülga Mevzuat
255001/08/2004ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2957628/12/2015BAKANLAR KURULU KARARIKarar, KHK
2874120/08/2013BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2565327/11/2004BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2924422/01/2015BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2)Tebliğ
1613308/12/1977BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLECEK BORÇ PARA VE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL KARARIKarar, KHK
2584312/06/2005BAZI TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK 12.06.2005Tüzük
BELGE YENİLEME BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURUBakanlık Duyuruları
1797401/03/1983BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE YABANCI PERSONEL VE SANATKARLARIN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2673519/12/2007 YENİBİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2548810/06/2004BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ONLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2867815/06/2013BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2967031/03/2016BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİMülga Mevzuat
3121415/08/2020BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARDA UYGULANACAK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANLARI HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
3070202/03/2019BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
3075019/04/2019BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİTebliğ
3117130/06/2020BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK BÜYÜK KAZA SENARYO DOKÜMANI TEBLİĞİTebliğ
2924624/01/2015BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİMülga Mevzuat
3075019/04/2019BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİTebliğ
2943504/08/2015BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİMülga Mevzuat
2613106/04/2006CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA TÜZÜK (İlgili Maddeleri)Tüzük
3145414/04/2021 YENİCOVID-19 KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TEDBİRLER İLE İLGİLİ 2021/8 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİMülga Mevzuat
3152730/06/2021 YENİCOVID-19 KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA NORMALLEŞME VE ALINACAK TEDBİRLER İLE İLGİLİ 2021/13 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİGenelge
COVİD-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİBakanlık Duyuruları
2872128/07/2013ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2864815/05/2013ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2542607/04/2004ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2863330/04/2013ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2874322/08/2013ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2702111/10/2008ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (1)Yönetmelik
2845331/10/2012ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİYönetmelik
2876918/09/2013ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2568428/12/2004ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2261215/04/1996ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜTüzük
2542506/04/2004ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
01/01/1900ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !!! 26.07.2013Mülga Mevzuat
2867714/06/2013ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞMülga Mevzuat
2886326/12/2013ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞGÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞTebliğ
3064231/12/2018ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
3096127/11/2019DENİZ KAZA VE OLAYLARINI İNCELEME YÖNETMELİĞİYönetmelik
2905610/07/2014DENİZ KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNETMELİĞİYönetmelik
3081326/06/2019DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 1198)Karar, KHK
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ADAYLARININ DİKKATİNE Bakanlık Duyuruları
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TANIMLAMA MÜRACAATLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURUBakanlık Duyuruları
2521429/08/2003 YENİDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
EĞİTİM KURUMLARINCA VERİLEN İSG PROFESYONELİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMLARININ UZAKTAN EĞİTİM İLE YAPILMASI HAKKINDABakanlık Duyuruları
2862016/04/2013EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2532523/12/2003EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
1856504/11/1984ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2033911/11/1989ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2424630/11/2000ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
1812908/08/1983ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2450021/08/2001ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİYönetmelik
2537011/02/2004ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİGİMülga Mevzuat
2871724/07/2013ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
519325/08/1942EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI MADEN OCAKLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SIHHİ İHTİYAÇLARININ TEMİNİNE DAİR NİZAMNAMETüzük
1940317/03/1987ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMI HAKKINDA TÜZÜKMülga Mevzuat
EŞ ZAMANLI (SENKRON) EĞİTİMLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURUBakanlık Duyuruları
2931301/04/2015EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
1449704/04/1973FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜĞÜMülga Mevzuat
FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNEBakanlık Duyuruları
FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNEBakanlık Duyuruları
2615228/04/2006GEBE VEYA EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜKTüzük
2873716/08/2013GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2552214/07/2004GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2546315/05/2004GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2874423/08/2013GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2787515/03/2011GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
2751104/03/2010GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
2892122/02/2014GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
2823920/03/2012GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
2680128/02/2008GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
2715326/02/2009GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
2861107/04/2013GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
2929211/03/2015GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
3070505/03/2019GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
2964304/03/2016GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
3105804/03/2020GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARIKarar, KHK
3141102/03/2021 YENİGEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI Karar, KHK
2037820/12/1989GEMİ ADAMLARININ İKAMET YERLERİ, SAĞLIK VE İAŞELERİNE DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2567721/12/2004GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT, BAKIM, ONARIM VE SÖKÜM İŞLEMLERİNDE GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
3101117/01/2020GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2943504/08/2015GRİZU GAZI VE/VEYA YANICI GAZLAR VEYA TOZLAR NEDENİYLE MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMA SAHİP YERALTI KÖMÜR OCAKLARI İLE BU TİP MADENLERİN YERÜSTÜ TESİSLERİNDE BULUNAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER HAKKINDA KARARKarar, KHK
2532523/12/2003GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
2532523/12/2003GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
1447917/03/1973HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜMülga Mevzuat
2542506/04/2004 YENİHAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2789706/04/2011HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2544628/04/2004HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2615228/04/2006HAZIRLAMA, TAMAMLAMA, TEMİZLEME İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜKTüzük
2751508/03/2010HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİYönetmelik
2869805/07/2013HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2774531/10/2010İÇ SULARDA ÇALIŞAN GEMİ VE İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2942929/07/2015İLK YARDIM YÖNETMELİĞİYönetmelik
2476222/05/2002İLK YARDIM YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
2573017/02/2005İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
01/01/1900İNŞAAT USTALARINA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA GENELGEGenelge
İSG HİZMETİ ALMAKLA ve SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİNİN DİKKATİNEBakanlık Duyuruları
İSG PROFESYONELLERİNİN KATILDIKLARI EĞİTİM, YAYIN VE ETKİNLİKLERİN KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU TARİHİ ERTELENMİŞTİR.Bakanlık Duyuruları
İSG PROFESYONELLERİNİN KATILDIKLARI EĞİTİM, YAYIN VE ETKİNLİKLERİN KREDİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURUBakanlık Duyuruları
İSG-KATİP YENİLENEN ARA YÜZÜ VE ALT YAPISI İLE KULLANICISIYLA BULUŞUYORBakanlık Duyuruları
2862825/04/2013İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2537011/02/2004İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
3019701/10/2017İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞTebliğ
2535220/01/2004İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELAMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2851229/12/2012 YENİİŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2776827/11/2010İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2995824/01/2017İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2874120/08/2013İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2484715/08/2002İŞ KANUNU, SENDİKALAR KANUNU İLE BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNMülga Mevzuat
2542506/04/2004İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2542506/04/2004İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2941715/07/2015İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
27/02/2018İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİGenelge
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID-19 WEB SİTESİ HAKKINDABakanlık Duyuruları
2851229/12/2012 YENİİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2898903/05/2014İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
2886124/12/2013İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2875029/08/2013İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞTebliğ
2853218/01/2013İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2542607/04/2004İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2851229/12/2012İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2531109/12/2003İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ (Bu Yönetmeliğin Yürürlüğü Durdurulmuştur.)Yönetmelik
2850926/12/2012 YENİİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİTebliğ
2574706/03/2005İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ TEBLİĞİMülga Mevzuat
2741725/11/2009İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARILİSTESİ TEBLİĞİMülga Mevzuat
3099531/12/2019İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/13)Mülga Mevzuat
3135131/12/2020 YENİİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/13)Tebliğ
2851431/12/2012İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/13)Mülga Mevzuat
2886831/12/2013İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(İTHALAT: 2014/13)Tebliğ
1839811/05/1984İŞ SÜRELERİ TÜZÜĞÜMülga Mevzuat
1673828/08/1979İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜTüzük
İŞ YERLERİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ Genelge
1454424/05/1973İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ TÜZÜĞÜMülga Mevzuat
2615228/04/2006İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜKTüzük
1476511/01/1974İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜMülga Mevzuat
1343503/03/1970İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( Bu tüzüğün 515-520 nci maddeleri "İşyerlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Tüzük" çıkarılıncaya kadar 7/7583 nın Geçici 2 mad. ger.yürürlükte kalacaktır.Tüzük
2906923/07/2014İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜKTüzük
2815931/12/2011İŞÇİ SAĞLIĞINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/13)Mülga Mevzuat
2780231/12/2010İŞÇİ SAĞLIĞINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT : (2011/ 13)Mülga Mevzuat
2744931/12/2009İŞÇİ SAĞLIĞINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT : (2010/13)Mülga Mevzuat
İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARDAN KAYNAK KULLANMAK ÜZERE HAZIRLANAN PROJELER İÇİN BAŞVURU, UYGULAMA VE İZLEME REHBERİBakanlık Duyuruları
1445319/02/1973İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA TÜZÜKMülga Mevzuat
2539305/03/2004İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2850219/12/2012 YENİİŞKOLLARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2855510/02/2013İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2742204/12/2009İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ ATAMALARI HAKKINDABakanlık Duyuruları
2871017/07/2013İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2536910/02/2004İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2871320/07/2013 YENİİŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2776827/11/2010İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ VİZE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURUBakanlık Duyuruları
2567317/12/2004İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2531816/12/2003İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2742709/12/2009İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞMülga Mevzuat
2829517/05/2012İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
2732015/08/2009İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2868118/06/2013 YENİİŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
1422019/06/1972İŞYERLERİNDE AÇILACAK KANTİNLER HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2860330/03/2013İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2615228/04/2006İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜKTüzük
2539305/03/2004İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2940129/06/2015İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2787919/03/2011İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) ÖNLENMESİ.Genelge
KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİGenelge
KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ 3. ETAP Genelge
2871724/07/2013KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2554809/08/2004KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2615228/04/2006KADIN İŞÇİLERİN SANAYİE AİT İŞLERDE GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜKTüzük
2735419/09/2009KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (1)Yönetmelik
2731409/08/2009 YENİKAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2532826/12/2003KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2873006/08/2013KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2021130/06/1989KHK/375 SAYILI DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (İlgili Maddeleri)Karar, KHK
2232627/06/1995KHK/551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (İlgili Maddeleri)Karar, KHK
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURACAK ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN DİKKATİNEBakanlık Duyuruları
2792030/04/2011KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2710913/01/2009KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
01/01/1900KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI 2011/50Genelge
1494413/07/1974KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKYönetmelik
2873312/08/2013KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2532826/12/2003KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
3076101/05/2019KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİYönetmelik
2745507/01/2010KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SİSTEM BELGELENDİRME KONUSUNDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞTebliğ
2869502/07/2013KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2537011/02/2004KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
3064130/12/2018KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/11)Mülga Mevzuat
3099127/12/2019KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/11)Mülga Mevzuat
3135131/12/2020 YENİKİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/11)Tebliğ
2744931/12/2009KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2010/11)Mülga Mevzuat
2780029/12/2010KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/11)Mülga Mevzuat
2568428/12/2004 YENİKİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞTebliğ
2938311/06/2015KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞTebliğ
2836425/07/2012KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞMülga Mevzuat
2648506/04/2007KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞMülga Mevzuat
2986320/10/2016KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
3134424/12/2020 YENİKORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
KORONAVİRÜS YENİ TEDBİRLERGenelge
2883326/11/2013KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
1823528/11/1983KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞ VE MESLEK SAHİBİ OLABİLMELERİ İÇİN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2935413/05/2015LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2925906/02/2015MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI HAKKINDA KARARKarar, KHK
2934706/05/2015MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİTebliğ
2877019/09/2013MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2571603/02/2005 YENİMADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2907125/07/2014MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜKTüzük
1855322/10/1984MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜKMülga Mevzuat
2063514/09/1990MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2715803/03/2009MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)Yönetmelik
1805017/05/1983MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE HESAPLANMIŞ 6331 SAYILI İSG KANUNU'NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI (2015)Bakanlık Duyuruları
MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE HESAPLANMIŞ 6331 SAYILI İSG KANUNU'NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI (2016)Bakanlık Duyuruları
2872703/08/2013MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
3161228/09/2021 YENİMALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
MESAİ SAATLERİ HARİCİ İŞYERİ HEKİMLİĞİGenelge
2480403/07/2002MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (İlgili Maddeleri)Yönetmelik
3090703/10/2019MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1)Tebliğ
3144909/04/2021 YENİMESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2021/1)Tebliğ
2936625/05/2015MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2015/1)Tebliğ
2966324/03/2016MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2016/1)Tebliğ
3019226/09/2017MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2017/1)Tebliğ
3059211/11/2018MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2018/1)Tebliğ
1521926/04/1975MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞ, SOSYAL SİGORTA, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MÜFETTİŞLERİ VE İŞYERLERİ TEFTİŞ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2975830/06/2016MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)Yönetmelik
2639230/12/2006MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)Mülga Mevzuat
3067402/02/2019 YENİORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2471301/04/2002ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ (OSGB) İLE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNEBakanlık Duyuruları
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞYERİ HEMŞİRELERİNİN DİKKATİNE...Bakanlık Duyuruları
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞYERİ HEMŞİRELERİNİN DİKKATİNE...Bakanlık Duyuruları
3034022/02/2018 YENİOTOPARK YÖNETMELİĞİYönetmelik
3152326/06/2021 YENİÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2560607/10/2004 YENİÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2586908/07/2005ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARIMülga Mevzuat
2554001/08/2004ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARININ İSTİHDAMI HAKKINDAKİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞMülga Mevzuat
2541224/03/2004ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2906317/07/2014PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜKTüzük
1475224/12/1973PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜKMülga Mevzuat
2532826/12/2003PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
01/01/1900PORTÖR MUAYENELERİNE ESAS LABARATUAR TETKİKLERİGenelge
1449704/04/1973POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI ÖZEL USUL VE KURALLAR HAKKINDA TÜZÜKMülga Mevzuat
2542607/04/2004POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2399924/03/2000 YENİRADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
2586908/07/2005RADYOAKTİF MADDENİN GÜVENLİ TAŞINMASI YÖNETMELİĞİYönetmelik
2003328/12/1988SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2873006/08/2013SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VEDEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2834405/07/2012SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2615228/04/2006SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜKTüzük
2543415/04/2004SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2870916/07/2013SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
01/01/1900SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SAATLERİ (2010 / 55)Genelge
2876211/09/2013SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
1940216/03/1987SAKATLARIN İSTİHDAMI HAKKINDA TÜZÜKMülga Mevzuat
2698603/09/2008SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2232526/06/1995SENDİKA VE KONFEDERASYONLARCA DÜZENLENECEK ÜYE KAYIT FİŞLERİ İLE DEFTERLERİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK(RG:07.05.2011/27927)Yönetmelik
2152010/03/1993 YENİSERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
SGK GENELGESİ 2020/12 – KORONAVİRÜS GENELGESİGenelge
1991025/08/1988SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1)Yönetmelik
2538122/02/2004SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
3058807/11/2018SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI, ÇALIŞMASI, TEMSİLCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmelik
1422322/06/1972SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜTüzük
3070202/03/2019ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
TAM KAPANMA TEDBİRLERİGenelge
2542506/04/2004TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2870613/07/2013TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2259529/03/1996TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2532523/12/2003TİTREŞİM YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
2913702/10/2014TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞTebliğ
2881205/11/2013TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİYönetmelik
1792814/01/1983TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU VEYA ÖZEL KURUM, KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2497021/12/2002TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİYönetmelik
1784420/10/1982TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASIKanun
2570624/01/2005TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MASRAF KARŞILIKLARININ TESPİTİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYönetmelik
2544628/04/2004TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT İÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİ HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
2696815/08/2008TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2678916/02/2008TÜRKİYE İŞ KURUMU YURTDIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİNE DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
270924/05/1934TÜRKİYE'DE TÜRK VATANDAŞLARINA TAHSİS EDİLEN SAN'AT VE HİZMETLER HAKKINDAKİ 2007 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN 2249 SAYILI KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTEREN TALİMATNAMEYönetmelik
2687917/05/2008TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARIKarar, KHK
2766305/08/2010UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
2855005/02/2013ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
3141910/03/2021 YENİUZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2727228/06/2009ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİYönetmelik
2705818/11/2008ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKINBANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKYönetmelik
2521429/08/2003YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİYönetmelik
2878605/10/2013YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİYönetmelik
1500412/09/1974YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜMülga Mevzuat
2907226/07/2014YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜKTüzük
2532523/12/2003YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
01/01/1900YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI HK. 2011/ 7Genelge
01/01/1900YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALARHAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI HK.2011/ 2Genelge
2778716/12/2010YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİVE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİKMülga Mevzuat
3070202/03/2019 YENİYAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik
01/10/2013YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN DİPLOMA TESCİL İŞLEMLERİKarar, KHK
09/01/2013YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN 09/01/2013 TARİHLİ VE E. 2012/8012 K. 2013/562 SAYILI KARARIKarar, KHK
3117130/06/2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR ( KARAR SAYISI 2706 ) Karar, KHK
3120231/07/2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR ( KARAR SAYISI 2810 ) Karar, KHK
3123031/08/2020YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR ( KARAR SAYISI 2915 )Karar, KHK
3128727/10/2020 YENİYENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI 3134)Karar, KHK
3134323/12/2020 YENİYENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3317)Karar, KHK
3140019/02/2021 YENİYENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3556)Karar, KHK
3146323/04/2021 YENİYENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3910)Karar, KHK
3134323/12/2020 YENİYENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE YAPILAN KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3316)Karar, KHK
3132101/12/2020 YENİYENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN DÖNEMSEL DURUMLAR KAPSAMINDAKİ ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE YAPILAN KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3238)Karar, KHK
YENİ KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Bakanlık Duyuruları
YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE ETKİN MÜCADELE KAPSAMINDA İŞYERLERİ İÇİN PSİKOSOSYAL RİSKLERE YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ YAYIMLANDI Bakanlık Duyuruları
3003208/04/2017YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞTebliğ
2538021/02/2004YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİMülga Mevzuat
2539103/03/2004YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİYönetmelik
YKS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 81 İLDE UYGULANACAK OLAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIGenelge
2538728/02/2004YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKYönetmelik